Herinrichting kruispunt Aarschotsesteenweg (N10) en Schollebeekstraat

Op 13 april 2015 start de herinrichting van het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat. Het kruispunt wordt volledig heringericht om de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger te maken. De werken zullen in totaal een half jaar duren, van 13 april tot midden oktober.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid

Het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat staat bekend als een zwart punt. De volgende ingrepen zullen het kruispunt veiliger maken:

• Het wegdek op het kruispunt wordt volledig vernieuwd.

• Er komt een afslagstrook voor verkeer vanuit Lier dat links wil afslaan naar de Schollebeekstraat.

• De bestaande fietspaden worden heraangelegd als afgescheiden fietspaden, over een afstand van 250 meter.

• Er komt een oversteekplaats voor fietsers met in het midden een verkeerseiland.

• Ook ter hoogte van het tankstation komen er verkeerseilandjes.

• Verkeerslichten: Er worden wachtvoorzieningen aangelegd die het mogelijk moeten maken om in de toekomst verkeerslichten te installeren. Op basis van voertuigtellingen die AWV heeft uitgevoerd op het kruispunt blijkt dat het aantal verkeersbewegingen op dit moment nog te gering is om lichten te plaatsen. Wel wordt alles voorzien om in de toekomst, als het verkeer moest toenemen, verkeerslichten te kunnen installeren.

Werken in fases voor minder hinder

Om de hinder voor handelaars en bewoners zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Bovendien wordt het zo georganiseerd dat doorgaand verkeer steeds mogelijk blijft.

Fase 1: van 13 april tot eind mei 2015

Tijdens de eerste fase voert de aannemer verbredingswerken uit aan het kruispunt, zodat het verkeer in de volgende fases steeds langs de werf kan blijven rijden. De rijbaan van de Aarschotsesteenweg (N10) wordt tijdelijk breder gemaakt met 2 rijstroken en 2 fietspaden naast het huidige kruispunt.

De werfzone van fase 1 bevindt zich ten zuiden van de rijbaan. Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen, over twee versmalde rijstroken. Ook fietsers kunnen in beide richtingen passeren. Het huidige fietspad richting Lier blijft toegankelijk, richting Heist-op-den-Berg wordt een tijdelijk fietspad voorzien.

Vanaf half mei zal fase 2 worden opgestart, waarbij we beginnen met de eigenlijke herinrichting van het kruispunt. Doorgaand verkeer blijft dan mogelijk, maar voor lokaal verkeer geldt er een omleiding. Het tankstation blijft bereikbaar tijdens de werken.