Fase 2 herinrichting kruispunt Aarschotsesteenweg (N10) en Schollebeekstraat

Op dinsdag 12 mei start de tweede fase van de werken voor de heraanleg van het kruispunt Aarschotsesteenweg/Schollebeekstraat.  
Momenteel werkt de aannemer de tijdelijke rijweg (met fietspaden) af aan de zuidzijde van de Aarschotsesteenweg (N10).
In fase 2 wordt de aansluiting van de Schollebeekstraat met de Aarschotsesteenweg aangelegd (noordzijde, kant Lukoil).  Zowel de riolering als de rijbaan en het fietspad worden heraangelegd.

Hinder tijdens fase 2

Plaatselijk verkeer
De Schollebeekstraat verliest tijdelijk haar aansluiting met de Aarschotsesteenweg en wordt dus een doodlopende straat.
Aangezien de Schollebeekstraat tijdens fase 2 dus enkel vanuit de kanaaldijk ontsloten wordt zal er vanaf dinsdag 12 mei tijdens deze fase terug tweerichtingsverkeer mogelijk zijn op de kanaaldijk.
Verkeer vanuit Berlaar kan dan vóór de brug met het Netekanaal de Hertog Janstraat inrijden om zo over de Mijl de Schollebeekstraat te bereiken.  Op deze manier wordt ook het bedrijventerrein Lier-Berlaarsesteenweg ontsloten.
Let wel : verderop blijft de kanaaldijk (Zuut) éénrichtingsverkeer behouden.

Doorgaand verkeer
Dankzij de tijdelijke weg die momenteel afgewerkt wordt zal het doorgaand verkeer steeds ongehinderd over de Aarschotsesteenweg kunnen rijden.
Er geldt wel een maximumsnelheid van 50 km/u.

Verloop fase 2
Behoudens onverwachte weersomstandigheden e.d. zal fase 2 duren tot einde augustus 2015.